EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityODBORNÉ PUBLIKACE » Technické podmínky a certifikované metodiky

nakladatel:

zobrazovat: dlaždice | řádky

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Certifikovaná metodika

Autorský kolektiv:
Jan Martolos, EDIP s.r.o. (nositel autorských práv, odpovědný řešitel),
Tomáš Libosvár, HBH Projekt spol. s r.o., Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.,
Petr Anděl, EVERNIA s.r.o. (další řešitelé) » 

Metody prognózy intenzit generované dopravy

Certifikovaná metodika

Autor: Jan Martolos (nositel autorských práv, odpovědný řešitel)
Spoluautoři: Veronika Šindlerová, Luděk Bartoš, Jan Mužík (další řešitelé)
Recenzenti: Jan Kreml, Marie Wichsová, Dietmar Bosserhoff

Obsahem knihy je způsob prognózy intenzit dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší. Je určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území. » 

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

400,- Kč více

Metody prognózy intenzit generované dopravy

600,- Kč více

TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón

technické podmínky

Tyto Technické podmínky platí pro navrhování obytných zón a pěších zón, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Technické podmínky jsou určeny projektantům dopravních staveb, dopravním inženýrům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.
Technické podmínky navazují na ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.
Obsahem technických podmínek je problematika navrhování komunikací se smíšeným provozem přístupných za určitých podmínek provozu silničních motorových vozidel, tj. obytné zóny a pěší zóny. Řeší základní případy, se kterými se projektant při návrhu setkává, a nabízejí vzorová řešení.
» 

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Certifikovaná metodika

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika byla zpracována s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051).

» 

TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón

300,- Kč více

0,- Kč víceČasopis Dopravní inženýrství