EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualityODBORNÉ PUBLIKACE

nakladatel:

zobrazovat: dlaždice | řádky

název zboží cena  
Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace Certifikovaná metodika 400,- Kč více
Metody prognózy intenzit generované dopravy Certifikovaná metodika 600,- Kč více
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání) Technické podmínky 250,- Kč více
TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. doplněné vydání) Technické podmínky 400,- Kč více
TP 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek  Technické podmínky 300,- Kč více
Posuzování kapacity okružních križovatek, TP 234 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, TP 236 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí  technické podmínky 300,- Kč více
TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón  technické podmínky 300,- Kč více
Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Certifikovaná metodika 0,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích"  300,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2011 - Posuzování kapacity křižovatek"  200,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2009 - Doprava generovaná komerčními zónami"  200,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2007- Posuzování kapacity křižovatek" s přednáškou světově uznávaného profesora Brilona z bochumské univerzity 200,- Kč více


Časopis Dopravní inženýrství