EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualitySeznam všech produktů

název zboží cena  
Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace Certifikovaná metodika 400,- Kč více
Metody prognózy intenzit generované dopravy Certifikovaná metodika 600,- Kč více
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání) Technické podmínky 250,- Kč více
TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. doplněné vydání) Technické podmínky 400,- Kč více
TP 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek  Technické podmínky 300,- Kč více
Posuzování kapacity okružních križovatek, TP 234 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, TP 236 Odborná kniha a technické podmínky 400,- Kč více
TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí  technické podmínky 300,- Kč více
TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón  technické podmínky 300,- Kč více
Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Certifikovaná metodika 0,- Kč více
Časopis Dopravní inženýrství 2017 (1-2) dvojčíslo 01/17 + 02/17 290,- Kč více
Časopisy Dopravní inženýrství 2016 čísla 01/16 a 02/16 290,- Kč více
Časopisy Dopravní inženýrství 2015 čísla 01/15 + 02/15 290,- Kč více
Časopisy Dopravní inženýrství 2014 čísla 01/14 + 02/14 290,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích"  300,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2011 - Posuzování kapacity křižovatek"  200,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2009 - Doprava generovaná komerčními zónami"  200,- Kč více
Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2007- Posuzování kapacity křižovatek" s přednáškou světově uznávaného profesora Brilona z bochumské univerzity 200,- Kč více
ZDARMA - Zkušební licence - EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK)  Týdenní zkušební licence ke všem dopravně inženýrským programům online. 0,- Kč více
RozTroj Program na CD fungující v AutoCADu na výpočet rozhledových trojúhelníků 8 500,- Kč více
EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK)  Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu 14 400,- Kč více
EDIP-eM (EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL) Dopravně inženýrské postupy při posuzování pozemních komunikací - soubor programů pro posouzení kapacity křižovatek 9 600,- Kč více
ROZHLED Online software na výpočet rozhledových trojúhelníků - roční licence 2 400,- Kč více
EDIP-eS Online software na výpočet intenzit dopravy ( dle TP 225 a TP 189) - roční licence 2 400,- Kč více
EDIP-Ka  Online software na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188) 4 800,- Kč více
EDIP-OK  Online software na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 234) - roční licence 4 800,- Kč více
EDIP-eL  Online software na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek ( dle TP 235) 6 000,- Kč více
PROGEDO  Online software na výpočet prognózy intenzity generované dopravy 2 400,- Kč více
PARK  Online software na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110 2 400,- Kč více


Časopis Dopravní inženýrství