EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityZDARMA - Zkušební licence - EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) sw-on8a

Týdenní zkušební licence ke všem dopravně inženýrským programům online.vydavatel: EDIP s.r.o., 2013/2015/2018

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu

- ROZHLED - na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110 - s omezením zadání typu křižovatky
- EDIP-eS - na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 a TP 189)- s omezením zadání typu komunikace
- EDIP-Ka online - na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188)- s omezením zadání počtu paprsků
- EDIP-OK online - na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 234)- s omezením zadání počtu paprsků
- EDIP-eL online - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 235)- s omezením zadání počtu paprsků
- PROGEDO - na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
- PARK - na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Dne 5. září 2018 schválilo Ministerstvo dopravy ČR nové technické podmínky, které v letošním roce firma EDIP s.r.o. zpracovala:
- TP 188 (III. vydání) Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací,
- TP 225 (III. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy.
Na základě schválených změn jsou spuštěny aktualizované programy EDP-Ka a EDIP-eS. Aktualizovaný program EDIP-OK bude spuštěn 8.10.2018 a EDIP-eL v průběhu listopadu 2018.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

Každý program v této zkušební licenci je určitým způsobem omezen v zadávání s tím, že je vždy popsáno, co lze zadat u plně funkční verze.

Cena bez DPH:

0,- Kč

Cena s DPH:

0,- Kč Výše DPH je 21%

Systémové požadavky programu:

Pro správný chod aplikací EDIP software je potřebné následující vybavení počítače: Podporované internetové prohlížeče: Opera 11.50 a novější, Google Chrome 14.0 a novější, Safari 5 a novější, Firefox 7 a novější, IE 9.0 a novější. Potřebné nastavení internetového prohlížeče: povolený Javascript, povolené ukládání Cookies.

Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství