EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityZDARMA - Zkušební licence - EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) sw-on8a

Týdenní zkušební licence ke všem dopravně inženýrským programům online.vydavatel: EDIP s.r.o., 2013/2015/2018

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu

- ROZHLED - na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110 - s omezením zadání typu křižovatky
- EDIP-eS - na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 a TP 189)- s omezením zadání typu komunikace
- EDIP-Ka online - na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188)- s omezením zadání počtu paprsků
- EDIP-OK online - na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 234)- s omezením zadání počtu paprsků
- EDIP-eL online - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 235)- s omezením zadání počtu paprsků
- PROGEDO - na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
- PARK - na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Dne 5. září 2018 schválilo Ministerstvo dopravy ČR nové technické podmínky, které v letošním roce firma EDIP s.r.o. zpracovala:
- TP 188 (III. vydání) Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací,
- TP 225 (III. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy.
Na základě schválených změn jsou spuštěny aktualizované programy EDP-Ka a EDIP-eS. Aktualizovaný program EDIP-OK bude spuštěn 8.10.2018 a EDIP-eL v průběhu listopadu 2018.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

Každý program v této zkušební licenci je určitým způsobem omezen v zadávání s tím, že je vždy popsáno, co lze zadat u plně funkční verze.

Cena bez DPH:

0,- Kč

Cena s DPH:

0,- Kč Výše DPH je 21%

Systémové požadavky programu:

Pro správný chod aplikací EDIP software je potřebné následující vybavení počítače: Podporované internetové prohlížeče: Opera 11.50 a novější, Google Chrome 14.0 a novější, Safari 5 a novější, Firefox 7 a novější, IE 9.0 a novější. Potřebné nastavení internetového prohlížeče: povolený Javascript, povolené ukládání Cookies.

Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství