EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualityTP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání)21

Technické podmínkyvydavatel: EDIP s.r.o., listopad 2012

TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání) Tyto TP platí pro prognózu výhledových intenzit automobilové dopravy na dálnicích a silnicích na základě výchozích intenzit dopravy a koeficientů prognózy intenzit dopravy. Stejný postup lze přiměřeně použít i pro místní komunikace, případně účelové veřejně přístupné komunikace.
Technické podmínky navazují na ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

Obsahem je prognóza výhledových intenzit automobilové dopravy metodou
jednotného součinitele růstu, která je použitelná za podmínek stabilizované komunikační sítě a rovnoměrného rozvoje území především na stávajících komunikacích a ve vymezených případech (např. přeložky silnic v souběhu s původní trasou) i na nových komunikacích.

TP 225 vhodně doplňuje software EDIP-eS online pro rychlé a jednoduché získání výhledových intenzit dopravy a pro získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu.

Podrobnosti o tomto programu naleznete po kliknutí zde.

Údaje o výhledových intenzitách dopravy získané podle těchto TP se využívají při navrhování pozemních komunikací, hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb (např. HDM-4), kapacitních výpočtech, výpočtech negativních vlivů dopravy na životní prostředí apod.

Technické podmínky jsou určeny dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

TP 225 II.vydání byly schváleny MD ČR s účinností od 12. října 2012. Současně se ruší a nahrazují technické podmínky TP 225 schválené dne 10. června 2010.

Cena bez DPH:

250,- Kč

Cena s DPH:

275,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: 185x235mm
počet stran: 28
vazba: V1
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
     


Časopis Dopravní inženýrství