EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityTP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí 08

technické podmínky vydavatel: EDIP s.r.o., prosinec 2009

TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí Obsahem technických podmínek je způsob určení dopravně inženýrských dat, které vstupují do výpočtu hluku, vibrací, emisí a vlivu na živou přírodu. Zabývají se zejména určením intenzity dopravy, charakteristik dopravního proudu (rychlost, odstupy mezi vozidly), technickou charakteristikou vozidel.

Tyto technické podmínky (TP) platí pro určení dopravně inženýrských údajů vstupujících do výpočtů vlivů automobilové dopravy na pozemních komunikacích na životní prostředí. Řeší vliv automobilové dopravy na pozemních komunikacích, ostatní druhy dopravy neřeší.
Technické podmínky jsou určeny jak zpracovatelům studií vlivů dopravy na životní prostředí, tak dopravním inženýrům. Dále jsou určeny projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Schváleno MD-OSI č.j. 991/09 -910-IPK/1 ze dne 16.prosince, s účinností od 1. ledna 2010

Cena bez DPH:

300,- Kč

Cena s DPH:

330,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: skladem

Základní charakteristika:
formát: 185x235mm
počet stran: 48
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
Obsah technických podmínek
Příklad stanovení intenzity dopravy pro výpočet hluku
 


Časopis Dopravní inženýrství