EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityTP 103 - Navrhování obytných a pěších zón 05

technické podmínky vydavatel: EDIP s.r.o., 12/2008

TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón Tyto Technické podmínky platí pro navrhování obytných zón a pěších zón, které jsou veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Technické podmínky jsou určeny projektantům dopravních staveb, dopravním inženýrům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.
Technické podmínky navazují na ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.
Obsahem technických podmínek je problematika navrhování komunikací se smíšeným provozem přístupných za určitých podmínek provozu silničních motorových vozidel, tj. obytné zóny a pěší zóny. Řeší základní případy, se kterými se projektant při návrhu setkává, a nabízejí vzorová řešení.

Schváleno MD-OI č.j. 1002/08 -910-IPK/1 ze dne 21.11.2008, s účinností od 1. prosince 2008

Cena bez DPH:

300,- Kč

Cena s DPH:

330,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: skladem

Základní charakteristika:
formát: 185 x 235
počet stran: 74
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
     


Časopis Dopravní inženýrství