EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityPosuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.27

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., 2015

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika byla zpracována s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051).Metodika se zabývá:
- Postupem identifikace nehodových lokalit - definuje způsob identifikace míst častých dopravních nehod metodou rozdělení analyzovaných komunikací na úseky a vyhodnocuje ukazatele nehodovosti v každém z úseků.
- Posuzováním projektů pozemních komunikací - vhodnými postupy při posuzování návrhů dopravního řešení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika je určena dopravním inženýrům Policie ČR, a dalším institucím podílejícím se na udržení a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a správě dopravního systému - silniční správní úřady, příslušné orgány samosprávy, projektanti dopravních staveb atd.

Související software

Metodiku nabízíme ZDARMA v pdf

Metodika je uplatněným výstupem projektu výzkumu, podporovaného Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), VG20112015051 "Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti pro potřeby dopravní policie ČR".

Cena bez DPH:

0,- Kč

Cena s DPH:

0,- Kč Výše DPH je 15%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: pdf
počet stran: 37
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství