EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualityPosuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.27

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., 2015

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika byla zpracována s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051).Metodika se zabývá:
- Postupem identifikace nehodových lokalit - definuje způsob identifikace míst častých dopravních nehod metodou rozdělení analyzovaných komunikací na úseky a vyhodnocuje ukazatele nehodovosti v každém z úseků.
- Posuzováním projektů pozemních komunikací - vhodnými postupy při posuzování návrhů dopravního řešení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika je určena dopravním inženýrům Policie ČR, a dalším institucím podílejícím se na udržení a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a správě dopravního systému - silniční správní úřady, příslušné orgány samosprávy, projektanti dopravních staveb atd.

Související software

Metodiku nabízíme ZDARMA v pdf

Metodika je uplatněným výstupem projektu výzkumu, podporovaného Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), VG20112015051 "Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti pro potřeby dopravní policie ČR".

Cena bez DPH:

0,- Kč

Cena s DPH:

0,- Kč Výše DPH je 15%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: pdf
počet stran: 37
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství