EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityPosuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.27

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., 2015

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika byla zpracována s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051).Metodika se zabývá:
- Postupem identifikace nehodových lokalit - definuje způsob identifikace míst častých dopravních nehod metodou rozdělení analyzovaných komunikací na úseky a vyhodnocuje ukazatele nehodovosti v každém z úseků.
- Posuzováním projektů pozemních komunikací - vhodnými postupy při posuzování návrhů dopravního řešení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Metodika je určena dopravním inženýrům Policie ČR, a dalším institucím podílejícím se na udržení a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a správě dopravního systému - silniční správní úřady, příslušné orgány samosprávy, projektanti dopravních staveb atd.

Související software

Metodiku nabízíme ZDARMA v pdf

Metodika je uplatněným výstupem projektu výzkumu, podporovaného Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), VG20112015051 "Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti pro potřeby dopravní policie ČR".

Cena bez DPH:

0,- Kč

Cena s DPH:

0,- Kč Výše DPH je 15%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: pdf
počet stran: 37
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství