EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualityPosuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 23515

Odborná kniha a technické podmínkyvydavatel: EDIP s.r.o., říjen 2011

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235 Odborná kniha s příklady a komentáři s přílohou TP 235 platí pro výpočet a posuzování kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je provoz řízen světelnými signály. Platí pro křižovatky pozemních komunikací i pro připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace a to jak nových, tak stávajících i rekonstruovaných.

Publikace je rozdělena do tří částí:
- Komentář k metodice a doporučené postupy pro aplikaci metodiky (kapitola 3)
- Příklady výpočtů podle TP 235 (kapitola 4)
- Přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR ve formě technických podmínek TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (příloha)

TP 235 vhodně doplňuje software EDIP-eL online na posouzení kapacity světelně řízené křižovatky (stykové a úrovňové křižovatky, kde je provoz řízen světelnými signály).

Podrobnosti o tomto programu naleznete po kliknutí zde.

TP 235 navazují na ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, kterou rozpracovávají do podoby jednotného postupu při posuzování kapacity světelně řízené křižovatky. Nahrazují metodiku posuzování kapacity světelně řízených křižovatek uvedenou v kapitole B.1 v příloze B a v kapitolách C.8 a C.9 v příloze C technických podmínek TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu.

Kniha je určena dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborníkům.

TP 235 byly schváleny Ministerstvem dopravy dne 19. září 2011 s účinností od 1. října 2011.

Cena bez DPH:

400,- Kč

Cena s DPH:

440,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: 185x235mm
počet stran: 52
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
     


Časopis Dopravní inženýrství