EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityMetody prognózy intenzit generované dopravy22

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., duben 2013

Metody prognózy intenzit generované dopravy Autor: Jan Martolos (nositel autorských práv, odpovědný řešitel)
Spoluautoři: Veronika Šindlerová, Luděk Bartoš, Jan Mužík (další řešitelé)
Recenzenti: Jan Kreml, Marie Wichsová, Dietmar Bosserhoff

Obsahem knihy je způsob prognózy intenzit dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší. Je určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území.

Kniha je určena dopravním inženýrům, urbanistům - zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, projektantům dopravních staveb, architektům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Obsah:
- ÚVOD
- NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY
- ÚVOD DO PROBLEMATIKY
- PRINCIP METODIKY (Zásady, Postup výpočtu)
- KATEGORIZACE ÚZEMÍ
- ZÁSADY STANOVENÍ HODNOT VÝCHOZÍHO UKAZATELE ÚZEMÍ
- PODROBNÝ POSTUP STANOVENÍ HODNOTY UKAZATELE
- ODHAD INTENZITY GENEROVANÉ DOPRAVY
- FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU GENEROVANÉ DOPRAVY
- VARIACE INTENZIT GENEROVANÉ DOPRAVY
- PROTOKOL VÝPOČTU
- PŘÍKLADY (1. Bydlení, 2. Obchodní zařízení, 3. Skladový areál)
- POUŽITÉ PŘEDPISY A LITERATURA
- PŘÍLOHY

Certifikováno Ministerstvem dopravy ČR ze dne 4. října 2012.

Cena bez DPH:

600,- Kč

Cena s DPH:

660,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: skladem

Základní charakteristika:
formát: 185x235
počet stran: 108
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
     


Časopis Dopravní inženýrství