EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityMetody prognózy intenzit generované dopravy22

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., duben 2013

Metody prognózy intenzit generované dopravy Autor: Jan Martolos (nositel autorských práv, odpovědný řešitel)
Spoluautoři: Veronika Šindlerová, Luděk Bartoš, Jan Mužík (další řešitelé)
Recenzenti: Jan Kreml, Marie Wichsová, Dietmar Bosserhoff

Obsahem knihy je způsob prognózy intenzit dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší. Je určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území.

Kniha je určena dopravním inženýrům, urbanistům - zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, projektantům dopravních staveb, architektům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Obsah:
- ÚVOD
- NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY
- ÚVOD DO PROBLEMATIKY
- PRINCIP METODIKY (Zásady, Postup výpočtu)
- KATEGORIZACE ÚZEMÍ
- ZÁSADY STANOVENÍ HODNOT VÝCHOZÍHO UKAZATELE ÚZEMÍ
- PODROBNÝ POSTUP STANOVENÍ HODNOTY UKAZATELE
- ODHAD INTENZITY GENEROVANÉ DOPRAVY
- FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU GENEROVANÉ DOPRAVY
- VARIACE INTENZIT GENEROVANÉ DOPRAVY
- PROTOKOL VÝPOČTU
- PŘÍKLADY (1. Bydlení, 2. Obchodní zařízení, 3. Skladový areál)
- POUŽITÉ PŘEDPISY A LITERATURA
- PŘÍLOHY

Certifikováno Ministerstvem dopravy ČR ze dne 4. října 2012.

Cena bez DPH:

600,- Kč

Cena s DPH:

660,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: skladem

Základní charakteristika:
formát: 185x235
počet stran: 108
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
     


Časopis Dopravní inženýrství