EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityMetodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace26

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., 2014

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace Autorský kolektiv:
Jan Martolos, EDIP s.r.o. (nositel autorských práv, odpovědný řešitel),
Tomáš Libosvár, HBH Projekt spol. s r.o., Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.,
Petr Anděl, EVERNIA s.r.o. (další řešitelé)

Certifikovaná metodika řeší problematiku usměrňování pohybu živočichů přes pozemní komunikace. Ekologické i dopravně bezpečnostní hledisko tohoto problému se zde řeší současně a komplexně. Důraz je samozřejmě kladen především na ty interakce mezi živočichy a dopravou, které mohou být reálnou příčinou dopravních nehod.

Kniha je určena dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, investorům, realizátorům, posuzovatelům vlivů na životní prostředí a pracovníkům státní správy, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Hlavním cílem metodiky je poskytnout uživatelům návod, který umožní nalézt optimální řešení pro hodnocený úsek komunikace a konkrétní místní podmínky. Variabilita technických a přírodních podmínek pochopitelně neumožňuje navrhnout jedno společné řešení pro všechny situace, proto je tato metodická příručka koncipována tak, že podrobně analyzuje jednotlivé faktory, které riziko střetu zvěře s vozidly určují, a předkládá varianty různých opatření, která je možné přijmout. Definitivní výběr je pak vždy závislý na místní situaci.

Publikace je členěna do kapitol. V textové části jsou po úvodu v kapitole 2 sumarizovány základní související předpisy a potřebné odborné názvosloví. Rozbor problematiky v kapitole 3 je zaměřen na definici základních tezí, vymezení řešeného problému a podrobnou analýzu procesů při kontaktu vozidla a živočichů. Koncepce metodiky je uvedena v kapitole 4. V souladu s celkovou koncepcí o současném komplexním řešení jak ekologických tak technických hledisek jsou následující kapitoly zaměřeny na vyhodnocení migračního tlaku živočichů (kapitola 5) a hodnocení průchodnosti komunikace (kapitola 6). Návrhy praktických opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace obsahují kapitoly 7 a 8. Řešení problematiky v rámci investiční přípravy je v kapitole 9. Celkové shrnutí je uvedeno v kapitole 10, následuje seznam literatury a anglický abstrakt.

Metodika je certifikováno Ministerstvem životního prostředí č.j. 85806/ENV/14-4465/630/14 ze dne 19. prosince 2014. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Cena bez DPH:

400,- Kč

Cena s DPH:

440,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: 185x235
počet stran: 84
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
Obálka
     


Časopis Dopravní inženýrství