EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityEDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) - roční licencesw-on7a

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozuvydavatel: EDIP s.r.o., 2013/ aktual. 2018

Balíček všech dopravně inženýrských online programů vyvinutých firmou EDIP s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051)
a dále s finanční podporou Technologické agentury ČRBalíček všech dopravně inženýrských programů vyvinutých firmou EDIP obsahuje roční licence ke všem těmto programům:

- Rozhled - na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110
- EDIP-eS - na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 III. vydání a TP 189)
- EDIP-Ka - na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-OK - na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-eL - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- Progedo - na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
- Park - na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.
Poslední aktualizace proběhla po schválení nových technických podmínek v roce 2018, které zpracovala firma EDIP s.r.o.:
- TP 188 (III. vydání) Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací - platné od 5.9.2018,
- TP 225 (III. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy - platné od 15.9.2018,
- TP 189 (III. vydání) Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích - platné od 22.11.2018.

Uživatelé:
dopravní inženýři Policie ČR, dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, ostatní účastníci výstavby pozemních komunikací, vysoké školy, pracovníci z oboru silničního hospodářství, projektanti pozemních komunikací, projektanti pozemních staveb, architekti i širší odborná veřejnost

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup
ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

CENA ZA PRODLOUŽENÍ LICENCE JE POUZE 9.600,- Kč (BEZ DPH) !!!

Cena bez DPH:

14 400,- Kč

Cena s DPH:

17 424,- Kč Výše DPH je 21%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: neuvedeno
počet stran: neuvedeno
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství