EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityEDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) - roční licencesw-on7a

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozuvydavatel: EDIP s.r.o., 2013/ aktual. 2018

Balíček všech dopravně inženýrských online programů vyvinutých firmou EDIP s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051)
a dále s finanční podporou Technologické agentury ČRBalíček všech dopravně inženýrských programů vyvinutých firmou EDIP obsahuje roční licence ke všem těmto programům:

- Rozhled - na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110
- EDIP-eS - na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 III. vydání a TP 189)
- EDIP-Ka - na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-OK - na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-eL - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- Progedo - na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
- Park - na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.
Poslední aktualizace proběhla po schválení nových technických podmínek v roce 2018, které zpracovala firma EDIP s.r.o.:
- TP 188 (III. vydání) Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací - platné od 5.9.2018,
- TP 225 (III. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy - platné od 15.9.2018,
- TP 189 (III. vydání) Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích - platné od 22.11.2018.

Uživatelé:
dopravní inženýři Policie ČR, dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, ostatní účastníci výstavby pozemních komunikací, vysoké školy, pracovníci z oboru silničního hospodářství, projektanti pozemních komunikací, projektanti pozemních staveb, architekti i širší odborná veřejnost

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup
ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

CENA ZA PRODLOUŽENÍ LICENCE JE POUZE 9.600,- Kč (BEZ DPH) !!!

Cena bez DPH:

14 400,- Kč

Cena s DPH:

17 424,- Kč Výše DPH je 21%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: neuvedeno
počet stran: neuvedeno
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství