EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityEDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) - prodloužení roční licencesw-on7b

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozuvydavatel: EDIP s.r.o., 2015

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu

Balíček všech dopravně inženýrských programů vyvinutých firmou EDIP obsahuje roční licence ke všem těmto programům:
- Rozhled - na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110
- EDIP-eS - na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 III. vydání a TP 189)
- EDIP-Ka - na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-OK - na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- EDIP-eL - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
- Progedo - na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
- Park - na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.
Poslední aktualizace proběhla schválilo po schválení nových technických podmínek, které v letošním roce firma EDIP s.r.o. zpracovala:
? TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací,
? TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.
Jejich účinnost je stanovena od 15. 9. 2018.

Uživatelé:
dopravní inženýři Policie ČR, dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, ostatní účastníci výstavby pozemních komunikací, vysoké školy, pracovníci z oboru silničního hospodářství, projektanti pozemních komunikací, projektanti pozemních staveb, architekti i širší odborná veřejnost

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup
ke všem Vámi zakoupeným programům.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

CENA ZA PRODLOUŽENÍ LICENCE JE POUZE 9.600,- Kč (BEZ DPH) !!!

Cena bez DPH:

9 600,- Kč

Cena s DPH:

11 616,- Kč Výše DPH je 21%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: neuvedeno
počet stran: neuvedeno
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství