EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityEDIP-eL- roční licencesw-on4a

Online software na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek vydavatel: EDIP s.r.o., aktualizace: 12/2018

Online program pro vypracování kapacitních posudků na světelně řízené křižovatky - roční licence


EDIP-eL umožňuje posouzení kapacity světelně řízené křižovatky (stykové a úrovňové křižovatky, kde je provoz řízen světelnými signály) - na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (zatím dle TP 235) - v současné době pracujeme na aktualizaci programu tak, aby byl plně kompatibilní s platnými TP 188 z roku 2018. Bude spuštěno v dubnu 2021.

Výpočet v současné verzi programu (3.01) je pro většinu případů v praxi plně dostačující a výpočet kapacity odpovídá reálnému provozu. Současná verze nezohledňuje drobné úpravy výpočtů a požadavků, které obsahují TP 188.
Plně aktualizovaná verze bude spuštěna v červnu 2020.

Hlavní odlišnosti:
1. Vliv chodců přecházejících komunikaci, na kterou vozidla odbočují: TP 188 pouze upřesňují postup výpočtu - vliv je již ve verzi 3.01 (podle TP 235) zohledněn.
2. Vliv doplňkové zelené šipky: TP 188 předpokládá navýšení kapacity vjezdu vlivem použití doplňkové zelené šipky (světelný signál ?S 5?) v případech, kdy pro směr šipky není zřízen samostatný řadicí pruh.
3. Vliv krátkých řadicích pruhů: TP 188 předpokládá snížení kapacity vjezdu v případě, kdy délka řadicích pruhů pro různé směry jízdy je menší než délka fronty vozidel na vjezdu a současně se do řadicího pruhu vejde menší počet vozidel, než projede přes stopčáru v jednom cyklu.
4. Výpočet délky fronty: TP 188 zavádí do výpočtu zohlednění vzniku tzv. zbytkové fronty na konci zelené.
5.Zásadní odlišností programu EDIP-eL ve verzi 3.01 od požadavků TP 188 je podoba výstupního protokolu. V současné verzi je výstupem zjednodušená podoba protokolu, která neobsahuje všechny informace požadované TP 188.Podrobnosti o programu a grafickou ukázku naleznete po kliknutí zde.

Uživatelé:
Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup
ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

CENA ZA PRODLOUŽENÍ LICENCE JE POUZE 4.000,- Kč (BEZ DPH) !!!

Cena bez DPH:

6 000,- Kč

Cena s DPH:

7 260,- Kč Výše DPH je 21%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: neuvedeno
počet stran: neuvedeno
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství