EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityEDIP-eL- roční licencesw-on4a

Online software na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek vydavatel: EDIP s.r.o., aktualizace: 11/2015

Online program pro vypracování kapacitních posudků na světelně řízené křižovatky - roční licence

EDIP-eL umožňuje posouzení kapacity světelně řízené křižovatky (stykové a úrovňové křižovatky, kde je provoz řízen světelnými signály) podle metodiky uvedené v TP 235 (Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek) s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou dle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku.
V současné době probíhá aktualizace (dle TP 188).

Podrobnosti o programu a grafickou ukázku naleznete po kliknutí zde.

Uživatelé:
Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup
ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

CENA ZA PRODLOUŽENÍ LICENCE JE POUZE 4.000,- Kč (BEZ DPH) !!!

Cena bez DPH:

6 000,- Kč

Cena s DPH:

7 260,- Kč Výše DPH je 21%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: neuvedeno
počet stran: neuvedeno
vazba: neuvedeno
papír: neuvedeno
Koupit: ks  


Časopis Dopravní inženýrství